Giới thiệu Bộ môn Thần kinh

Lịch sử phát triển

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, vào năm 1977, GS.TS.BS Lê Văn Thành từ Đại học Y Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thành lập Bộ môn Thần kinh, khoa Y, Đại Học Y Dược TP.HCM, lúc này chỉ có 02 giảng viên và tổ chức giảng dạy sinh viên đại học tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, Thầy Lê Văn Thành kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa (1977 - 1984), Trưởng khoa (1984 - 2001) khoa Nội thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ năm 1977 đến năm 2002, GS.TS.BS Lê Văn Thành và tập thể giảng viên đã xây dựng nền móng cho sự phát triển của Bộ môn cũng như ngành Thần kinh của toàn miền Nam. Năm 1981, Bộ môn bắt đầu đào tạo chuyên khoa cấp 1, năm 1984 bắt đầu đào tạo bác sĩ nội trú và năm 1988 bắt đầu đào tạo chuyên khoa 2 chuyên ngành Thần kinh. Năm 1994, Bộ môn đã xây dựng thêm tổ bộ môn tại bệnh viện Nhân Dân 115. Năm 1996, Bộ môn bắt đầu đào tạo cao học và năm 1997 bắt đầu đào tạo nghiên cứu sinh. Năm 2000, Bộ môn tổ chức tổ bộ môn tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ năm 2002 đến 2014, PGS.TS.BS Vũ Anh Nhị là Trưởng Bộ môn Thần Kinh đã cùng tập thể giảng viên tổ chức đào tạo đại học và sau đại học, nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng các hoạt động Hội chuyên ngành, hợp tác quốc tế. Bộ môn xây dựng thêm tổ bộ môn giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bộ môn biên soạn nhiều sách giáo khoa phục vụ công tác đào tạo đại học và sách chuyên khảo về thần kinh có giá trị khoa học cao làm tài liệu giảng dạy sau đại học và cũng là tài liệu tham khảo cho các bác sĩ chuyên khoa toàn miền Nam.

Năm 2014, TS Lê Văn Tuấn được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn Thần kinh và đã phát triển thêm tổ Bộ môn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để đào tạo và phát triển chuyên sâu về Thần kinh nhi. Bộ Môn tiếp tục hoàn thiện công tác đào tạo sau đại học, tăng chỉ số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa cấp 2 và chuyên khoa cấp 1. Từ đó, hằng năm, nhiều học viên sau đại học sau khi hoàn thành khóa học đã góp phần xây dựng chuyên ngành Thần kinh ngày một phát triển.

Từ tháng năm 2016 đến nay, cùng với công cuộc đổi mới giáo dục y khoa dựa trên năng lực của Khoa Y và nhà trường, ban chủ nhiệm bộ môn đã cải tiến phương pháp giảng dạy đại học cũng như sau đại học với mong muốn không ngừng phát triển đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe người dân.

Bộ môn liên tục phát triển về mọi mặt, là đầu tàu cho ngành Thần kinh khu vực phía Nam trong việc đào tạo nguồn lực y tế trong lĩnh vực Thần kinh học.

Sứ mạng

Cung cấp và cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng thực hành và định hướng phát triển ngành Thần kinh Việt Nam ngang tầm khu vực.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thần kinh học thế giới, Bộ môn không ngừng cải tiến chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác đa chuyên ngành trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe về các bệnh lý thần kinh cho toàn dân.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

 • 1977 - 2002: GS.TS.BS Lê Văn Thành
 • 2002 - 2014: PGS.TS.BS Vũ Anh Nhị
 • 2014 - 2023: TS.BS Lê Văn Tuấn
 • 2023  -  nay: TS.BS Trần Công Thắng

Tập thể Bộ môn Nội Thần kinh

Thành tích tập thể

2005 – 2006: Tập thể lao động xuất sắc
2006 – 2007: Tập thể lao động xuất sắc
2007 – 2008: Tập thể lao động xuất sắc
2008 – 2009: Tập thể lao động xuất sắc
2009 – 2010: Tập thể lao động xuất sắc
2010 – 2011: Tập thể lao động xuất sắc
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2012 – 2013: Tập thể lao động xuất sắc
2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc
2013 – 2014: Bằng khen của Bộ Y tế
2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc
2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc
2016 – 2017: Tập thể lao động xuất sắc
2017 – 2018: Tập thể lao động xuất sắc
2018 – 2019: Tập thể lao động xuất sắc
2019 – 2020: Tập thể lao động xuất sắc
2020 – 2021: Tập thể lao động xuất sắc
2021 – 2022: Tập thể lao động xuất sắc
2022 – 2023: Tập thể lao động xuất sắc

Hoạt động hội nghề nghiệp

Vai trò của bộ môn và CBG bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp trong nước:

Thầy, Cô bộ môn Thần kinh đang là thành viên Ban chấp hành của các Hội chuyên ngành Thần kinh bao gồm: Hội Thần Kinh học Việt Nam, Hội chống động kinh Việt Nam, Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam, Hội Sinh lý Thần Kinh Lâm sàng Việt Nam, Liên chi Hội Thần kinh học TP.HCM, Liên chi Hội Đột quỵ TP.HCM.

 • TS.BS Trần Công Thắng: Chủ tịch Hội Bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028), Phó chủ tịch Liên Chi Hội Thần kinh học TP.HCM.
 • TS.Nguyễn Bá Thắng: Phó Chủ tịch Liên chi hội Hội Đội quỵ TP.HCM
 • PGS.TS.BS Nguyễn Lê Trung Hiếu: Chủ tịch Hội Sinh lý Thần Kinh Lâm sàng Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2025), Tổng thư kí Liên Chi Hội Thần kinh học TP.HCM, Thành viên Ban chấp hành Hội chống động kinh Việt Nam.
 • TS.BS Trần Thanh Hùng: Thành viên Ban chấp hành Liên Chi Hội Thần kinh học TP.HCM.
 • ThS.BS Lê Thụy Minh An: Thành viên Ban chấp hành Hội chống động kinh Việt Nam.

Vai trò của bộ môn và CBG bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp quốc tế:

 • PGS.TS.BS Nguyễn Lê Trung Hiếu: Đại diện Việt Nam tại tại Hội Thần kinh trẻ em châu Á và Châu Đại dương (Asian and Oceanian Child Neurology Association - AOCNA).
 • ThS.BS Lê Thụy Minh An: Đại diện Việt Nam tại Hội Động kinh Trẻ (Youth Epilepsy Section – YES) – ILAE Châu Á & Châu Đại Dương.