Giới thiệu

Văn phòng khoa

Văn phòng khoa, khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng: Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý dự án, thư viện,… của khoa.

Nhiệm vụ: Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa.

Lãnh đạo: 

ThS.BS. Nguyễn Hoài Phong
Trưởng Văn phòng Khoa
Email: phongnh@ump.edu.vn

 

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó Trưởng Văn phòng Khoa
Email: nguyenthimyhanh@ump.edu.vn

 

Liên hệ: 

Lầu 2, Tòa nhà 15 tầng, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: 028. 38566154 (Hành chính Tổ chức) - 028. 39526028 (Quản lý Đào tạo)

Email:

  • Tổ Hành chính Tổ chức: vpky.hctc@ump.edu.vn
  • Tổ Quản lý Đào tạo: todaotaokhoay@ump.edu.vn

Website: http://med.ump.edu.vn/
Lịch làm việc: Sáng 07:30 - 11:30, Chiều 13:00 - 16:30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)