Giới thiệu

Tổ Quản trị Giáo tài

 

Tổ Quản trị Giáo tài thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng:

  • Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa Y xây dựng kế hoạch thực hiện;
  • Tổ chức quản lý tài sản của Khoa; 
  • Mua sắm dụng cụ, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị, theo dõi, quản lý tài sản theo quy định.

Nhiệm vụ:

  • Quản lý cơ sở hạ tầng;
  • Lập kế hoạch, thực hiện mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm;
  • Hỗ trợ các đơn vị quản lý, lập sổ sách theo dõi các tài sản;
  • Phối hợp với Phòng Quản trị Giáo tài thực hiện các công việc liên quan;
  • Cùng tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Ban Chủ nhiệm Khoa và Văn phòng Khoa giao phó.

Nhân sự:


CN. Tạ Thụy Nhã Phương
Chuyên viên
Email: phuongqtgtkhoay@ump.edu.vn

CS. Cổ Hoàng Hiển
Cán sự
Email: hienqtgtkhoay@ump.edu.vn

CS. Võ Quốc Xuyên
Cán sự
Email: xuyenqtgtkhoay@ump.edu.vn

NV. Nguyễn Văn Khiết
Nhân viên kỹ thuật
 

NV. Nguyễn Hữu Trí
Nhân viên

CN. Nguyễn Đắc Hoàng Lộc
Chuyên viên
Email: nguyendachoangloc@ump.edu.vn

Liên hệ:

Văn phòng khoa Y
Lầu 2 - Tòa nhà 15 tầng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: 028. 38566154
Email: vpky.hctc@ump.edu.vn