Thông báo

Chương trình Cổng thông tin vận động nhân tài STIC/Nền tảng giáo dục trực tuyến ASEAN dành cho công nghiệp 4.0
26/03/2024

Khoa Y xin thông báo tới Quý Thầy Cô chương trình Cổng thông tin vận động nhân tài STIC/Nền tảng giáo dục trực tuyến ASEAN dành cho công nghiệp 4.0:

  • Đơn vị tổ chức: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Sáng kiến ASEAN (COSTI) phối hợp với Cục Vấn đề Đông Á Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (EAP), Đại học Bang Arizona (ASU)
  • Nội dung chương trình: 

 - Cổng thông tin học tập đột phá với quyền truy cập các khóa học nâng cao và đào tạo kỹ năng được biên soạn bởi các trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Link: https://stic.asuengineeringonline.com 

 - 35 học viên xuất sắc của mỗi học phần Khoa học và Công nghệ (Science and Technology – S&T) hoặc Khởi nghiệp và Đổi mới (Entrepreneurship and Innovation – E&I) sẽ có cơ hội trình bày sáng kiến của mình tại hội nghị tại Lào vào tháng 7, 2024.

 - Học viên tham gia khóa học còn có cơ hội nộp hồ sơ xin quỹ tài trợ với tổng ngân sách là 100,000 USD. Link: đính kèm.

Quý Thầy Cô có thể xem thông tin chi tiết về chương trình theo link đính kèm.