Thông báo

Công bố danh sách sinh viên khoa Y xét vào ký túc xá năm học 2023-2024 (đợt 1)
15/09/2023

CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA Y XÉT VÀO KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1)

Danh sách đính kèm: tại đây

LƯU Ý:

Những sinh viên có tên trong danh sách trên:

- Địa điểm: Tập trung tại  KXT Ngô Gia Tự - Địa chỉ: 540 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

- Thời gian: 9 giờ sáng thứ bảy, ngày 16/9/2023

- Mục đích: Nghe phổ biến nội qui, qui chế, hướng dẫn vào ở KTX

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này.