Thông báo

Hội thảo khoa học "Cập nhật chiến lược quản lý đa yếu tố nguy cơ tim mạch trong thực hành lâm sàng"
02/04/2024

Khoa Y thông báo Chương trình Hội thảo khoa học của Bộ môn Nội Tổng Quát với chuyên đề  “CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ ĐA YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG" 

Thời gian: 8:30 - 12:30, Thứ Bảy, ngày 20/04/2024

Địa điểm: Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Học viên và Sinh viên quan tâm tham dự./.