Thông báo

Hội thảo khoa học của Bộ môn Nội Tổng Quát với chuyên đề “Quản lý các bệnh đường tiêu hóa trên thường gặp"
15/04/2024

Khoa Y thông báo Chương trình Hội thảo khoa học của Bộ môn Nội Tổng Quát với chuyên đề  “QUẢN LÝ CÁC BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN THƯỜNG GẶP

Thời gian: 8:30 - 12:30, Thứ Bảy, ngày 28/04/2024

Địa điểm: Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Học viên và Sinh viên quan tâm tham dự./.