Thông báo

Khoa Y gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giảng viên bộ môn Hồi sức Cấp cứu Chống độc
29/01/2024

Căn cứ thông báo ngày 17/01/2024 của khoa Y về việc Tuyển dụng giảng viên bộ môn Hồi sức Cấp cứu Chống độc thuộc khoa Y (File đính kèm)

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển giảng viên, khoa Y thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển giảng viên bộ môn Hồi sức Cấp cứu Chống độc như sau:

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2024
  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển, yêu cầu hồ sơ, phương thức tuyển dụng thực hiện theo thông báo của khoa đã được đăng tải trên website khoa Y tại địa chỉ: https://med.ump.edu.vn
  3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tổ Hành chính tổ chức Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5. TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028. 38 56 61 54.