Thông báo

THÔNG BÁO CME ONLINE VIÊM PHỔI 22/08/2020
20/08/2020

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến của Bộ môn Nội Tổng Quát  về chuyên đề  VIÊM PHỔI CHƯA ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ KINH NGHIỆM: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP 
Thời gian: 9 giờ - 11 giờ, thứ Bảy, ngày 22/08/2020

Địa điểm: tổ chức trực tuyến, ghi hình tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Link đăng ký tham dự:  http://bit.do/cme228