Thông báo

Thư mời tham dự Hội thảo về phương pháp Team-based Learning 
05/12/2023

KHOA Y – ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Trân trọng kính mời: Quý Thầy - Cô 

Tham dự:  Hội thảo về phương pháp Team-based Learning với chủ đề “Facilitating skills in Team-Based Learning classrooms” 

Thời gian: 02 ngày, ngày 12 - 13 tháng 12 năm 2023 

Địa điểm:  Giảng đường 3C, lầu 3, tòa nhà 15 tầng 

Chương trình: đính kèm 

Đối tượng tham dự: đính kèm

Trân trọng./. 

                                                                                               

 

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

Vương Thị Ngọc Lan