Chương trình Phát triển giảng viên nâng cao chủ đề “chuẩn hóa phương pháp lượng giá” khoa Y năm 2024
19/01/2024

Từ ngày 16/01/2024, chương trình Phát triển giảng viên nâng cao dành cho giảng viên của Khoa Y năm 2024 bắt đầu được triển khai tại các phòng họp của Văn phòng khoa Y, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình Phát triển giảng viên nâng cao nhằm chuẩn hóa các phương pháp lượng giá và nâng cao năng lực cho giảng viên của khoa Y và một số khoa khác của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của chương trình nhằm xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên gia lượng giá hoạt động hiệu quả, xây dựng mạng lưới khảo thí và lượng giá của khoa.

Chương trình được tổ chức thành 4 lớp  SME-1, SME-2, IAFDPPH-1 và IAFDP-1 dành cho các đối tượng khác nhau:

Lớp SME-1 và SME-2 dành cho các giảng viên là Subject Matter Expert, Clinical Competency Committee, Giáo vụ đại học, sau đại học của các đơn vị thuộc khoa Y, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Điều dưỡng  - Kỹ thuật y học.

Lớp IAFDPH-1 dành cho Trưởng, Phó Trưởng các bộ môn, trung tâm, đơn vị thuộc khoa Y.

Lớp IAFDP-1 dành cho giảng viên thuộc khoa Y, không là thành viên SME, CCC hay lãnh đạo đơn vị.

Các lớp học sẽ kéo dài từ 5 đến hơn 7 tháng tùy theo chương trình học của mỗi lớp. Trong từng buổi học, bên cạnh phần học lý thuyết, các học viên sẽ được hướng dẫn làm bài tập, dự án theo từng nhóm và thuyết trình trước Ban Giảng huấn và Ban Chủ nhiệm khoa. Kết thúc chương trình học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Dưới đây là hình ảnh các lớp học trong buổi học đầu tiên của chương trình:

TS.BS Nguyễn Đức Khánh - Phụ trách Đơn vị Phát triển giảng viên Khoa Y giới thiệu chương trình trước khi buổi học lớp SME-1 học buổi đầu tiên

PGS.TS.BS Vũ Minh Phúc - Ban Giảng huấn chia sẻ với học viên SME-1 nguyên tắc lượng giá theo OBME/CBME

Các thầy cô lớp IAFDPH-1 trong buổi học đầu tiên

Buổi học đầu của lớp IAFDP-1

Lớp SME-2

Xuân Thu