Giới thiệu Bộ môn Hóa sinh

Lịch sử phát triển

Bộ môn Hóa sinh là một trong số các bộ môn Y học cơ sở của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm giảng dạy chương trình Hóa sinh giảng dạy chương trình Hóa sinh Y học, Hóa sinh lâm sàng và Sinh học phân tử cho các đối tượng đại học (gồm các Y Đa Khoa, Y Học Cổ Truyền, Y Học Dự Phòng, Răng Hàm Mặt và Cử nhân) và Sau Đại học.

Sứ mạng

Kiến thức về Hóa sinh học giúp người bác sĩ tương lai hiểu về các phản ứng hóa sinh trong cơ thể, chức năng và hoạt động của cơ thể người, làm nền tảng cho quá trình học tập các môn học lâm sàng, từ đó có thể biện luận các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, giúp ích cho việc chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Đồng thời, kiến thức vững chắc về Hóa sinh - Sinh học phân tử còn giúp người cán bộ y tế có khả năng tiếp cận với những thành tựu hiện đại của nền Y học thế giới, từ đó ứng dụng trong khám, điều trị bệnh và các lĩnh vực công tác khác.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

  • GS.TS. Bùi Duy Tâm
  • GS.BS. Đỗ Đình Hồ
  • PGS.TS.BS. Lê Xuân Trường
  • PGS.TS.BS. Lâm Vĩnh Niên

Tập thể Bộ môn Hóa sinh

Thành tích tập thể

Bộ môn Hóa sinh đã đạt được các thành tích:

  • Tập thể xuất sắc
  • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y Tế
  • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 2123/QĐ-TTg, ngày 10/11/2013)

Hoạt động hội nghề nghiệp

Vai trò của bộ môn và CBG bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp hiện nay:

Thầy cô bộ môn Hóa sinh là thành phần nòng cốt của các hội chuyên ngành hóa sinh (Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam, Hội Hoá sinh y học Tp.HCM, Hội Hoá sinh y học Việt Nam).

  • PGS.TS.BS. Lâm Vĩnh Niên: là Phó chủ tịch Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Hoá sinh y học Tp.HCM, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Hoá sinh y học Việt Nam.
  • PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Băng Sương: là Ủy viên Ban chấp hành Hội Hoá sinh y học Tp.HCM.
  • TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu: là Ủy viên Ban chấp hành Hội Hoá sinh y học Tp.HCM.