Giới thiệu Bộ môn Y đức – Xã hội học

Lịch sử phát triển

Song song với sự hình thành lâu đời của ngành Y, Y Đức học đã chứng tỏ mình là một môn học thiết yếu vì:

 • Y đức vượt khỏi lĩnh vực y học thuần túy vì được tổng hợp của nhiều môn khoa học xã hội nhân văn, triết học, xã hội học, tâm lý học… và chịu tác động của nhiều yếu tố phong tục tập quán, tôn giáo, chính trị, và xã hội của từng quốc gia.
 • Trong bối cảnh những sai lầm trong y khoa vẫn thường xuyên xảy ra, mục tiêu cuối cùng của môn học không chỉ là để học viên biết về y đức mà là làm thế nào để học viên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau khi tốt nghiệp, có thể hiểu và hành nghề y theo đúng chuẩn y đức, từ đó xây dựng được niềm tin đối với bệnh nhân, với gia đình bệnh nhân, với xã hội dành cho không chỉ bản thân người nhân viên y tế mà còn cho cả ngành y khoa.

Vào năm 2009, Bộ môn Y đức – Xã hội học, trực thuộc khoa Y – Đại học Y Dược TP.HCM, đã ra đời dựa trên một số luận điểm sau:

 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào WTO, do đó đào tạo y khoa liên quan đến những kiến thức và thực hành theo chuẩn mực y đức quốc tế phải được đảm bảo bên cạnh những tư tưởng y đức mang tính đặc thù dân tộc.
 • Việt Nam đamg bước vào nền kinh tế thị trường và thực hiện chủ trương xã hội hóa chăm sóc y tế. Chất lượng chăm sóc y tế được nâng cao với việc đầu tư tập trung vào trang thiết bị và phương tiện hiện đại, nhưng cũng vì thế mà việc quan tâm nhiều hơn đến doanh thu, hoàn vốn đầu tư và tăng lợi nhuận đã trở thành những yếu tố ngày càng can thiệp sâu hơn vào các quyết định y khoa của người hành nghề.
 • Đứng trước hiện trạng Các chương trình đào tạo cán bộ y tế tại các trường Y Dược ở Việt Nam nói chung và tại ĐHYD TP.HCM nói riêng phần lớn tập trung cung cấp cho sinh viên kiến thức về con người sinh học trong khi người bệnh còn là một thực thể xã hội, cũng như các vấn đề y đức được giảng dạy thông qua lồng ghép trong nhiều môn học: tâm lý y học, xã hội học, kinh tế y tế, nghiên cứu khoa học trong y học, tư tưởng Hồ Chí Minh,… chứ chưa được thể hiện xuyên suốt trong chương trình đào tạo ở các khoa.
 • ĐHYD TP.HCM là một Đại học trọng điểm đào tạo đa ngành, đa cấp trong lĩnh vực y tế, có hơn 10.000 sinh viên với 07 khoa đào tạo mọi loại hình cán bộ y tế, ban lãnh đạo nhà trường và toàn thể cán bộ giảng rất ý thức về tính cấp thiết cần đưa môn Y đức học vào tất cả chương trình đào tạo của ĐHYD. Đội ngũ cán bộ giảng dạy đa dạng (bộ môn lý luận, bộ môn cơ sở, bộ môn lâm sàng), có trình độ cao về lý luận và thực tiễn hành nghề y tế, có đủ năng lực để xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy Y đức.

Sứ mạng

Sứ mạng của Bộ môn Y đức - Xã hội học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

 • Nỗ lực không ngừng để đào tạo và phát triển những nhân viên y tế đảm bảo những nguyên tắc y đức với tầm nhìn toàn cầu, có lòng nhân đạo và kiến thức sâu rộng về y khoa cũng như y đức xã hội. Cam kết xây dựng một môi trường học tập đa ngành, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng kiến thức để giải quyết những thách thức sức khỏe và xã hội phức tạp trong cộng đồng.
 • Hướng tới việc trang bị cho sinh viên tư duy phê phán, đánh giá và tự đánh giá, khả năng làm việc nhóm để sinh viên có thể hiệu quả đối mặt với những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực y đức và xã hội học.
 • Cam kết duy trì và phát triển mối liên kết với cộng đồng y tế và xã hội, đồng hành cùng nhau để tạo ra những giải pháp toàn diện và bền vững cho những thách thức y tế và xã hội đang ngày càng trở nên phức tạp. Bộ môn Y đức - Xã hội học là nơi nảy sinh những ý tưởng sáng tạo, nơi khuyến khích sự đa dạng và tôn trọng mọi giá trị con người.

Thông qua sứ mạng này, Bộ môn Y Đức – Xã hội học, cùng với Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội và cung cấp những giải pháp đổi mới cho những thách thức trong lĩnh vực y đức và xã hội học không chỉ tại Việt Nam mà cả trong khu vực.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

 • TS. Nguyễn Quốc Triệu: Nguyên trưởng Bộ môn Danh dự
 • PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Nguyên trưởng Bộ môn Danh dự

Tập thể bộ môn Y đức - Xã hội học

Thành tích tập thể
2011 – 2012: Tập thể lao động xuất sắc
2018 – 2019: Tập thể lao động tiên tiến

Hoạt động hội nghề nghiệp

Vai trò của bộ môn và CBG bộ môn trong hoạt động hội nghề nghiệp hiện nay

 • GS. TS Trần Diệp Tuấn: Phó chủ tịch thường trực Hội giáo dục y học Việt Nam; Chủ nhiệm câu lạc bộ các chủ tịch hội đồng trường các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.
 • PGS. TS Nguyễn Thị Bay: Chủ tịch liên chi hội Đông Tây y kết hợp; Ủy viên BCH hội Y học Thành phố, Ủy viên BCH Hội Giới Tính Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Thấp khớp học; Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Khoa YHCT ĐHYD TP.HCM; Cố vấn BGĐ Bệnh Viện ĐHYD TP.HCM 
 • PGS. TS Cao Ngọc Nga: Cố vấn của CDC bệnh viện bệnh Nhiệt đới.