Hợp tác

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong định hướng chiến lược phát triển, Đại học Y Dược TP.HCM luôn chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và hội nhập. Những năm qua, Trường đã không ngừng duy trì và thiết lập quan hệ hợp tác với các đại học và các tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Đức, Hà lan, Phần lan, Áo, Lào, Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia... thông qua các thực hiện các dự án đào tạo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường, khoa Y bằng việc phát triển các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, thúc đẩy tích cực việc gia nhập mạng lưới quốc tế về giáo dục đại học và tiến trình hội nhập quốc tế…Với chương trình ký kết hợp tác đào tạo với Đại học Texas Tech El Paso; Chương trình phát triển giảng viên (CEP) được xây dựng nhằm nâng cao năng lực giảng viên trong công tác đào tạo và xây dựng môi trường thực hành mô phỏng an toàn đạt chuẩn kiểm định quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên thực hành nhiều lần.

Hàng năm có hơn 100 sinh viên quốc tế tham gia chương trình thực tập lâm sàng ngắn hạn tại các Bệnh viện thực hành của ĐHYD, hơn 30 sinh viên ĐHYD tham gia trao đổi ngắn hạn tại các đại học liên kết theo chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân (Đại Học Tsukuba, Nhật), học kỳ mùa hè (Đại học Sydney, Úc), học kỳ mùa thu (Đại học Takasaki, Nhật Bản), học kỳ mùa đông (Đại Học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan).

Bên cạnh đó, Phòng Hợp tác quốc tế cũng phối hợp với các đại học thành viên tổ chức các Hội thảo, Hội nghị chuyên đề về giáo dục y khoa, về cập nhật và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong y khoa với sự tham gia của báo cáo viên nước ngoài (hơn 150 hội thảo hàng năm), đồng thời thông tin và tổ chức định kỳ các chương trình học bổng ngắn hạn và dài hạn tại các đại học đối tác cho giảng viên trẻ (trung bình 20 học bổng hàng năm).

Đơn vị Hợp tác Quốc tế có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực sư phạm và các hoạt động trao đổi học thuật; tham gia viết đề án nhằm mang lại các nguồn tài trợ, các nguồn học bổng từ các trường đại học và các tổ chức nước ngoài; thực hiện công tác đón tiếp, lễ tân, phiên dịch cho các buổi tiếp khách ngoài nước