Hợp tác

Giới thiệu chung

Hội nhập quốc tế là một trong những định hướng chiến lược của Khoa Y.  Với định hướng chiến lược đó, trong nhiều năm qua, Khoa Y đã thiết lập được các mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi văn hoá, trao đổi giảng viên, học viên và sinh viên với 30 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

Các chuyên gia đến từ trường Y Harvard (Hoa Kỳ), Khoa Y Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã hỗ trợ kỹ thuật cho đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa thành công. Bên cạnh đó, Khoa còn có chương trình hợp tác với Trung tâm khoa học sức khỏe Đại học Texas Tech tại El Paso (Hoa Kỳ) để thành lập và tổ chức các khóa phát triển giảng viên nâng cao năng lực giảng viên nhằm đáp ứng với giảng dạy chương trình đổi mới và duy trì tính bền vững của đổi mới chương trình.

Hàng năm, Khoa Y đã đón tiếp nhiều đoàn chuyên gia, giáo sư, giảng viên từ các trường đối tác đến các đơn vị của khoa công tác, các sinh viên nước ngoài đến học tập và thực tập tại các bộ môn và cơ sở thực hành của Khoa. Thông qua chương trình hợp tác, Khoa cũng gửi sinh viên và giảng viên đến các trường đại học trong khu vực và thế giới để giao lưu học hỏi về chuyên môn và văn hóa. Sinh viên Khoa Y cũng thường xuyên tham dự các cuộc thi chuyên môn và nghiên cứu khoa học quốc tế.   

Bên cạnh hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước cũng là thế mạnh của Khoa Y. Khoa có sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đào tạo với các trường đại học y khoa trong cả nước, Khoa Y cũng cử các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình đổi mới giáo dục y khoa tại một số trường y trong khuôn khổ các dự án về đổi mới giáo dục y khoa tại Việt Nam. Khoa Y có mạng lưới hợp tác rộng rãi với các bệnh viện thực hành để đảm bảo chất lượng cho công tác đào tạo lâm sàng của sinh viên đại học và học viên sau đại học của Khoa.

Ngoài ra, Khoa Y tham gia nhiều dự án nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Dự án với Đại học Yonsei (Hàn Quốc) do tổ chức KOICA tài trợ nhằm tăng cường chất lượng giáo dục đại học, thực hành lâm sàng, năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và hợp tác giáo dục & công nghiệp. Dự án tăng cường hợp tác 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia nhằm thúc đẩy chuyển đổi giáo dục y khoa theo hướng dựa trên chuẩn năng lực do tổ chức China Medical Board tài trợ. Dự án CALOHEA đánh giá tải lượng học tập sinh viên, lượng giá xác thực nhằm tạo ra cơ chế công nhận lẫn nhau trong khu vực. Dự án IMPACTMED giai đoạn 2 do USAID tài trợ, phối hợp với tổ chức BIDMC hỗ trợ 5 trường đại học trong cả nước đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ y khoa,….

Trong những năm tới, Khoa Y đặt nhiệm vụ cho phát triển hoạt động hợp tác bao gồm:

- Củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, truyền thống;

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, cơ sở y tế;

- Hội nhập quốc tế trong nhiều lĩnh vực thông qua các hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, trao đổi sinh viên và giảng viên.