Hợp tác

Lễ ký kết chương trình hợp tác giáo dục (2017-2022)
11/01/2017

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMP-HCM) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech tại El Paso (TTUHSC EP), Texas, Hoa Kỳ, để tiến hành Chương trình Hợp tác Giáo dục (Collaborative Educational Program) giai đoạn 5 năm (2017-2021)

Các mục tiêu của chương trình hợp tác giáo dục 5 năm này bao gồm:

  • Thiết lập một chương trình phát triển giảng viên bền vững cho UMP.
  • Phát triển và triển khai chương trình giảng dạy dựa trên năng lực.
  • Thiết lập một Trung tâm mô phỏng lâm sàng hiện đại, để hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động giảng dạy chương trình đổi mới.
  • Đạt được chứng nhận đầy đủ của Hiệp hội Mô phỏng trong Chăm sóc Sức khỏe (SSH) cho Trung tâm mô phỏng lâm sàng, trước khi kết thúc năm 2021.
Buổi lễ ký kết MOU vào ngày 11 tháng 01 năm 2017

CEP-1 bao gồm ba phiên 2 tuần được thực hiện vào tháng 1 (mô-đun Giảng dạy), tháng 5 (mô-đun Đánh giá & Nghiên cứu) và tháng 9 năm 2017 (mô-đun Kỹ năng lâm sàng). Buổi học cuối cùng được thực hiện vào tháng 1 năm 2018 (mô-đun Phát triển Chuyên môn & Lãnh đạo).

Lễ Tốt nghiệp của CEP-1 được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 năm 2018 tại UMP-HCM, với sự hiện diện của Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TP. HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Ngài Chủ tịch và Phó Chủ tịch TTUHSC EP, và GS. Hồ Hội cùng phu nhân (Giám đốc CEP).

Ngày 26 tháng 01 năm 2019, Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Y và các thành viên ATCS vô cùng vinh dự được nhận Giấy Chứng nhận tạm thời (Provisional Accreditation) của Tổ chức SSH với sự tham gia chung vui của GS. Richard Lange và Phu nhân, GS De La Rosa và Phu nhân cùng với Gs. Hồ Hội và Gs. Hồ Kim Tuyến, Đại học Texas Tech El Paso tại San Antonio, Hoa Kỳ.

BGH Đại Học Texas Tech El chung vui cùng 2 trung tâm mô phỏng Việt Nam tại IMSH2019
TTUHSC EP đã cấp Chứng chỉ Hoàn thành cho các giảng viên CEP-1 có tỷ lệ chuyên cần hơn 75%, hoàn thành các dự án được giao và thể hiện tốt kỹ năng giảng dạy của họ.
CEP-2 đã hoàn thành vào tháng 1 năm 2019
CEP-3 đã hoàn thành vào tháng 3 năm 2020