Hợp tác

Chương trình Phát triển giảng viên (CEP) (2017-2022)
06/02/2018

Chương trình Phát triển giảng viên được xây dựng trên cơ sở hoạt động hợp tác giáo dục giữa 03 trường: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh (UMP), Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (UPNT) và Đại học Texas Tech El Paso, Hoa Kỳ (TTUHSC EP) và hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm mô phỏng đăng ký kiểm định và đạt chứng nhận của Hiệp hội mô phỏng trong chăm sóc y tế quốc tế (SSH) vào năm 2020.

Chương trình phát triển giảng viên gồm 4 đợt trong 1 năm, mỗi đợt kéo dài 2 tuần với 4 chủ đề: Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học, Kỹ năng lâm sàng và Kỹ năng lãnh đạo. Trong năm 2017, chương trình CEP1 khởi đầu với hỗ trợ nhiệt tình và giảng dạy tận tâm của GS. Hồ Hội - Đại học Texas Tech, 60 giảng viên của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cuối khóa đào tạo các giảng viên sẽ được Đại học Texas Tech cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Để được cấp giấy chứng nhận các giảng viên phải tham gia hơn 75% tổng thời gian khóa đào tạo, tham gia thực hành các kỹ năng giảng dạy và tham gia bình giảng cho các đồng nghiệp.

Các giảng viên sau khi đạt được chứng chỉ hoàn thành khoá học sẽ được tiếp tục theo dõi bởi Ban chủ nhiệm khoa Y, chủ nhiệm bộ môn và văn phòng phát triển giảng viên. Các sinh viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các giảng viên bằng bảng góp ý hằng năm. Các giảng viên ưu tú sẽ được mời tham gia vào các đợt huấn luyện sau đó.

Chương trình CEP đã hoàn thành được 3 khóa, và đang tiến hành khóa thứ 4 (CEP4).

Lễ tốt nghiệp khóa CEP1
Lễ tốt nghiệp khóa CEP2
Lễ tốt nghiệp CEP 3

Chương trình Đào tạo phát triển Giảng viên tại chỗ của Khoa Y cũng đã đào tạo gần 400 Giảng viên tham gia công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhà trường còn hợp tác Phát triển giảng viên cho các trường Y khác,...

Chương trình hợp tác giảng viên giữa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng