Hợp tác

Giám đốc USAID Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
26/01/2024

Ngày 25/01, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) - Bà Aler Brubbs đã đến thăm và tìm hiểu kết quả các hoạt động đổi mới đào tạo y khoa tại Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua dự án IMPACT-MED, USAID đã hỗ trợ các trường đại học y khoa ở Việt Nam đổi mới đào tạo Bác sĩ Y khoa dựa trên chuẩn năng lực (Competency-based Medical Education - CBME) - là xu thế đào tạo y khoa trên thế giới hiện nay. Trong giai đoạn 01 (2016-2021), IMPACT-MED đã hỗ trợ 5 trường Đại học Y Dược gồm: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Dược Hải Phòng. Từ năm 2016, Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa.

Trong đợt thăm và tìm hiểu kết quả lần này, Bà Aler Brubbs đánh giá cao những kết quả của các hoạt động đổi mới trong đào tạo tại Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem như tiền đề để giai đoạn 2 của dự án IMPACT-MED được triển khai tiếp tục.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ giữa Giám đốc USAID Việt Nam và Lãnh đạo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:

Các bên gặp gỡ và trao đổi tại phòng họp

Đoàn USAID thăm Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng

Đoàn USAID Việt nam cùng các thầy cô Đại học Y Dược TP.HCM chụp hình lưu niệm