Hợp tác

Kết quả thực hiện dự án CALOHEA
20/02/2024

Dự án “Đánh giá và so sánh kết quả học tập trong giáo dục đại học tại Châu Á” (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Asia - CALOHEA)  thuộc khuôn khổ Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu, được điều phối chính bởi Đại học Groningen, Hà Lan, với sự phối hợp của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN), và có sự tham gia của các trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam).

Dự án tập trung vào 3 lĩnh vực trong giáo dục Đại học để tạo sự thống nhất về đào tạo giữa các nước trong khu vực Châu Á, bao gồm:

  • Khung năng lực (FrameWork)
  • Đo lường Tải lượng học tập của SV (Student Workload)
  • Lượng giá xác thực (Authentic Assessment)

Dự án đã được triển khai từ năm 2021 với sự tham gia của 29 trường Đại học, đến từ 13 nước châu Á và châu Âu, thuộc 3 lĩnh vực Sư phạm - Kỹ thuật - Y khoa.

Các trường Việt nam tham gia dự án cùng với các thành viên lãnh đạo của dự án sẽ báo các các kết quả đã đạt được của dự án trong các năm qua, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chủ chốt của dự án (đào tạo giáo viên, xây dựng, y khoa).

Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM (UMP) là thành viên của nhóm ngành Y khoa, đã tham gia tích cực vào dự án và đóng góp hiệu quả trong các hoạt động của dự án như: báo cáo Khung năng lực đào tạo Bác sĩ Y khoa thống nhất với các nước trong khu vực, báo cáo Kết quả đánh giá tải lượng học tập của sinh tại khoa Y - UMP và hướng dẫn cách tính tải lượng học tập theo CALOHEA, báo cáo các phương pháp Lượng giá xác thực có thể áp dụng trong giáo dục Y khoa.

Với nỗ lực phổ biến các kết quả đạt được từ dự án CALOHEA, Khoa Y xin gửi các kết quả từ CALOHEA trong lĩnh vực Y khoa.

Đường dẫn các kết quả từ CALOHEA trong lĩnh vực Y khoa.

Thông tin liên hệ: thienquan@ump.edu.vn

 

Regional Subject-Specific Qualifications and Assessment Reference Frameworks

 

Hình ảnh hội thảo Calohea tổ chức tại UMP 20-21/6/2023

 

Hình ảnh tham dự hội thảo Calohea tại Đại học xây dựng Hà Nội 26 – 27/10/2023