Thông tin liên hệ Bộ môn Chăm sóc giảm nhẹ

  • Lầu 2, Khoa Y, Tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TPHCM
  • 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
  • Điện thoại: 028 3952 6021
  • Email: chamsocgiamnhe@ump.edu.vn