Giới thiệu Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Lịch sử phát triển

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, tiền thân là bộ môn Quang tuyến, được hình thành khá muộn so với lịch sử thành lập trường Y khoa Sài Gòn (1947), nay là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước năm 1975

Giai đoạn này đến nửa sau của thập niên 1980, ngành chẩn đoán hình ảnh trong nước chỉ có một kỹ thuật duy nhất là X quang, đội ngũ bác sĩ chuyên ngành còn rất ít, phát triển chậm.

Trong những năm đầu thập niên 1960, giảng dạy về quang tuyến do bác sĩ Nguyễn Đình Hoằng (BV Bình Dân) phụ trách.

Vào năm 1964 – 1965, đông đảo các bác sĩ được đào tạo từ Pháp và Mỹ trở về nước làm việc và tham gia giảng dạy tại trường, trong đó có bác sĩ Trần Thế Nghiệp và bác sĩ Liễu Thanh Tâm, chuyên ngành quang tuyến của Pháp.Từ năm 1964 đến năm 1975, đội ngũ bác sĩ quang tuyến được đào tạo ở nước ngoài trở về nước làm việc ngày càng nhiều và tham gia giảng dạy tại trường, hình thành nên bộ môn Quang tuyến do thầy Trần Thế Nghiệp (BV Bình Dân sau chuyển về BV Nhân Dân Gia Định) làm chủ nhiệm, cùng các giảng viên như BS. Liễu Thanh Tâm (BV Chợ Rẫy), BS. Lambeth (Mỹ), GS. Hoy (Úc), BS. Nguyễn Văn Hoàng (Quân Y viện Cộng Hòa, nay là bệnh viện Quân Y 175)

Trong những năm trước 1975, đào tạo chuyên ngành quang tuyến thuộc về đào tạo sau đại học 4 năm, 2 năm tại trường Y khoa Sài Gòn và 2 năm sau tại nước ngoài (Úc hay Anh). Khóa đầu tiên 1972 – 1976 có vài bác sĩ nổi tiếng như GS. Nguyễn Trùng Khánh, BS. Nguyễn Thị Thanh Lan (con gái thầy Nguyễn Đình Hoằng), là trưởng khoa quang tuyến của bệnh viện Nguyễn Văn Học, nay là bệnh viện Nhân Dân Gia Định, BS Tạ Ngọc Hân...Khóa 2 (1974 – 1978), phần đông các bác sĩ theo học còn ở lại Việt Nam như BS. Tạ Duy Chinh, BS. Nguyễn Văn Công, BS. Nguyễn Quý Khoáng…

Sau năm 1975 

Theo quyết định 1004 BYT/QĐ của Bộ Y Tế do thứ trưởng Hoàng Đình Cầu ký ngày 26/8/1978, thành lập các phòng chức năng, các khoa và bộ môn của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ môn Điện quang chính thức được khai sinh để giảng dạy chuyên ngành X quang. Trong thời gian này, GS. Đỗ Bạt Tụy, Trưởng khoa X quang BV Chợ Rẫy, kiêm nhiệm chủ nhiệm bộ môn đến ngày về hưu 1994. Trong giai đoạn này, giảng dạy chủ yếu là chương trình X quang cho sinh viên Y3 (2 tuần tại bệnh viện) và đào tạo bác sĩ sơ bộ chuyên khoa chuyên ngành X quang (1 năm).

Do sự ra đời và phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật hình ảnh mới, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM thời đó - GS Nguyễn Đình Hối, đã ký quyết định số 229 YDTC/QĐngày 22/12/1994, đổi tên Bộ môn X quang của Khoa Y thành Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh do PGS. Phạm Ngọc Hoa, Trưởng khoa X quang BV Chợ Rẫy kiêm Chủ nhiệm bộ môn, giáo vụ bộ môn là BS. Võ Tấn Đức. Sau đó 2 năm, Bộ trưởng Bộ Y Tế - GS. Đỗ Nguyên Phương, ký quyết định số 1380 / BYT-QĐ, ngày 16/8/1996 chính thức thành lập Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trực thuộc Khoa Y, trường Đại học Y Dược TPHCM cho đến nay.

Giảng viên trong bộ môn ban đầu chủ yếu là thỉnh giảng như BS. Tạ Duy Chinh và các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của BV Chợ Rẫy.

Từ năm 2010 đến nay, khi thầy Phạm Ngọc Hoa đến tuổi nghỉ hưu, TS Võ Tấn Đức kế nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn ngày càng hùng hậu, nguồn chủ yếu từ các bác sĩ Nội trú Chẩn đoán hình ảnh do bộ môn đào tạo.

Về đào tạo từ sau năm 1975, bộ môn giảng dạy chương trình đại học và sau đại học.

Sứ mạng

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược Tp.HCM có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong chuyên ngành Điện quang/Hình ảnh học Y khoa, có năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến và các tiến bộ kỹ thuật trong chuyên ngành, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tập thể Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Thành tích tập thể

  •  2018 - 2019: Tập thể lao động xuất sắc
  • 2019 - 2020: Tập thể lao động xuất sắc
  • 2019 - 2020: Bằng khen Bộ Trưởng
  • 2020 - 2021: Tập thể lao động Xuất Sắc
  • 2021 - 2022: Tập thể lao động Xuất Sắc
  • 2021 - 2022: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hoạt động hội nghề nghiệp

  • PGS.TS Phạm Ngọc Hoa: Chủ tịch hội CĐHA TP.HCM
  • TS.BS Võ Tấn Đức: Phó chủ tịch hội CĐHA TP.HC.