Các chương trình đào tạo của Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Chương trình đào tạo đại học cho sinh viên năm thứ 3 và tương đương gồm 30 giờ lý thuyết và 2 tuần thực hành, xoay vòng trong suốt năm học. Sau này, bộ môn cùng Nhà trường xây dựng chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa theo hệ thống tín chỉ, nội dung về hình ảnh học y khoa được lồng ghép vào từng module rải trong các năm của chương trình đại học y đa khoa, bắt đầu áp dụng từ niên khóa 2016-2022.

Chương trình đào tạo sau đại học

* Ngắn hạn: hiện nay mỗi năm bộ môn mở các lớp định kỳ:

 • Lớp bồi đưỡng chuyên khoa Siêu âm tổng quát thực hành (6 tháng x 2 khóa/năm)
 • Lớp bồi đưỡng chuyên khoa X quang và chụp cắt lớp vi tính (6 tháng x 2 khóa/năm)
 • Các chứng chỉ đào tạo liên tuc 3-4 đợt (kết hợp với Hội chẩn đoán hình ảnh TPHCM).
 • Các chứng chỉ đào tạo ngắn theo kỹ thuật, theo hình ảnh học theo hệ cơ quan
 • Các Lớp và chứng chỉ về Điện quang can thiệp

* Dài hạn

 • Chuyên khoa 1 (thời gian 2 năm) khóa đầu năm 1986, sau đó liên tục hàng năm từ 1998.
 • Chuyên khoa 2 (thời gian 2 năm) khóa đầu năm 1988, sau đó liên tục hàng năm từ 2004.
 • Nội trú từ năm (thời gian 3 năm) từ năm 2002.
 • Cao học (thời gian 2 năm) từ năm 2007.

Các cơ sở thực hành ngày càng mở rộng theo cả 2 hướng đa khoa và chuyên ngành:

 • Trung tâm huấn luyện kỹ năng của Đại học Y Dược TPHCM,
 • BV Đại học Y dược TPHCM cơ sở 1, 2 và 3,
 • BV Chợ Rẫy,
 • BV Nhân Dân Gia Định,
 • BV Trưng Vương,
 • BV Nguyễn Tri Phương,
 • BV Bình Dân
 • BV Nhi Đồng 1,
 • BV Ung bướu,
 • BV Phụ Sản Từ Dũ,
 • BV Quận 2,
 • BV Thống Nhất