Tài nguyên

 • Cộng hưởng từ cơ bản

  Tác giả: Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất:: 2012

 • Siêu âm chẩn đoán

  Tác giả: Võ Tấn Đức, Nguyễn Quang Thái Dương

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất:: 2017

 • CT cột sống

  Tác giả: PGS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất: 2008

 • CT bụng chậu

  Tác giả: PGS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia TP.HCM

  Năm sản xuất: 2012

 • CT ngực

  Tác giả: PGS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất: 2011

 • CT sọ não

  Tác giả: ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất: 2010

 • CT chấn thương đầu

  Tác giả: PGS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Y học

  Năm sản xuất: 2006

 • Bài giảng chẩn đoán X quang

  Tác giả: PGS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê Văn Phước

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia TP.HCM

  Năm sản xuất: 2007