Các chương trình đào tạo

Đào tạo đại học

 • Module da Y3: Module Da chủ yếu giới thiệu cho sinh viên biết cấu trúc của da và các phần phụ của da như lông tóc, các tuyến; giúp sinh viên hiểu đặc điểm cấu trúc nào liên quan đến chức năng nào của da và các phần phụ. Từ đó sinh viên sẽ giải thích được những thay đổi sinh lý và bệnh lý ở da. 
 • Module da Y5: Module Da liễu cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng kiến thức về bệnh học và kỹ năng thực hành để tiếp cận chẩn đoán và xử trí các bệnh lí da liễu thường gặp. Sinh viên khả năng tiếp cận thông tin và áp dụng y học chứng cứ trong thực hành da liễu, xây dựng đam mê về bệnh học và nghiên cứu trong lĩnh vực Da liễu
 • Học phần Da liễu (YHCT, YHDP): Học phần cung cấp kiến thức về cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và nguyên tắc điều trị phù hợp về các bệnh Da Liễu thường gặp.
 • Ngoài ra Bộ Môn hỗ trợ chương trình đào tạo YHGĐ và RHM

Đào tạo sau đại học

 • Bác sĩ CK1
 • Bác sĩ CK2
 • Bác sĩ nội trú
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ

Đào tạo Y khoa liên tục (CME)

 • Hội nghị khoa học kỹ thuật chuyên ngành thần kinh: Bộ môn đã cùng Khoa Y và TTĐTNL tổ chức thành công các Hội nghi chuyên đề chuyên sâu về Da liễu và thẩm mỹ da
 • Lớp đào tạo kiến thức và thực hành da liễu cơ bản (6 tháng)
 • Các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội như lớp “laser, ánh sáng, sóng cao tần và siêu âm hội tụ trong Da liễu – Thẩm mỹ da”, lớp kiến thức và thực hành chăm sóc da”, lớp “kiến thức và thực hành tiêm botulinum toxin trong thẩm mỹ da”.