Liên hệ Bộ môn Da liễu

  • Văn phòng Bộ môn: Lầu 1, Khu B, Bệnh viện Da liễu
  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TPHCM
  • Email: bmdl@ump.edu.vn