Nhân sự Bộ môn Da liễu

Stt Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS. Văn Thế Trung Trưởng Bộ môn 
2 ThS.BS. Võ Quang Đỉnh Phó Trưởng Bộ môn
3 TS.BS. Nguyễn Trọng Hào Phó Trưởng Bộ môn
4 TS.BS. Lê Thái Vân Thanh Giảng viên chính
5 PGS.TS. Lê Ngọc Diệp Giảng viên cao cấp
6 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Giảng viên
7 BSCKII. Nguyễn Lê Trà Mi Giảng viên
8 ThS.BS. Trần Thị Thúy Phượng Giảng viên
9 BSCKII. Lê Minh Phúc Giảng viên
10 BSCKII. Vương Thế Bích Thanh Giảng viên
11 TS.BS. Lý Thị Mỹ Nhung Giảng viên
12 Nguyễn Thị Ngọc Thi Nhân viên văn thư