Nhân sự Bộ môn Da liễu

Stt Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS.BS. Văn Thế Trung Trưởng Bộ môn 
2 ThS.BS. Võ Quang Đỉnh Phó Trưởng Bộ môn
3 TS.BS. Nguyễn Trọng Hào Phó Trưởng Bộ môn
4 PGS.TS.BS. Lê Thái Vân Thanh Giảng viên cao cấp
5 PGS.TS.BS. Lê Ngọc Diệp Giảng viên cao cấp
6 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Giảng viên chính
7 BSCKII. Nguyễn Lê Trà Mi Giảng viên
8 ThS.BS. Trần Thị Thúy Phượng Giảng viên
9 BSCKII. Lê Minh Phúc Giảng viên
10 BSCKII. Vương Thế Bích Thanh Giảng viên
11 TS.BS. Lý Thị Mỹ Nhung Giảng viên
12 ThS.BS. Trình Ngô Bỉnh Giảng viên
13 Nguyễn Thị Ngọc Thi Nhân viên văn thư