Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn Da liễu

Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực bệnh học da liễu:

  • Bệnh da dị ứng- miễn dịch
  • Bệnh da nhiễm trùng
  • Bệnh lây truyền qua đường tình dục
  • Thẩm mỹ da.